Aynı Gökyüzünün Kıyameti

Ayn G ky z n n K yameti Adam cennetin anahtar n buldu una inan yordu Ama buldu u anahtar cehennemin kap lar n aralayacakt Yaln zca l m vard Bir ey onlar deliye evirmi ti Bir patlama Patlaman n ard ndan silah sesleri ve l k

 • Title: Aynı Gökyüzünün Kıyameti
 • Author: Koray Yersüren Nilüfer Savaşer Nişli
 • ISBN: null
 • Page: 363
 • Format: Hardcover
 • Adam, cennetin anahtar n buldu una inan yordu.Ama buldu u anahtar, cehennemin kap lar n aralayacakt.Yaln zca l m vard.Bir ey onlar deliye evirmi ti.Bir patlama Patlaman n ard ndan silah sesleri ve l klar Bir yanda, her eyini feda eden Kaan ve dostlar Di er yanda, ilk canl yay n nda kana bulanm s zc klerle l m haberleri veren Gamze Olacaklar, y llar Adam, cennetin anahtar n buldu una inan yordu.Ama buldu u anahtar, cehennemin kap lar n aralayacakt.Yaln zca l m vard.Bir ey onlar deliye evirmi ti.Bir patlama Patlaman n ard ndan silah sesleri ve l klar Bir yanda, her eyini feda eden Kaan ve dostlar Di er yanda, ilk canl yay n nda kana bulanm s zc klerle l m haberleri veren Gamze Olacaklar, y llar ncesinden planlanm , do ru zamanda oynanmas gereken bir senaryodan ibaretti nsanl k, y zy llar boyunca h kmetti i d nyada s rekli sava t Ama bir yerlerde, m kemmel toplum hayali olan birileri vard fkenin, kinin, nefretin olmad bir d nya hayal eden be adam Be li G leri vard nlerindeki tek engel, yakla k yedi milyar insand.Mutlak iyilik i in ilk nce katliam yap lmal yd Kalp at lar n z zorlayacak bu macera size bamba ka bir ger eklik sunacak B ra Toraman

  • Unlimited [Poetry Book] ☆ Aynı Gökyüzünün Kıyameti - by Koray Yersüren Nilüfer Savaşer Nişli ✓
   363 Koray Yersüren Nilüfer Savaşer Nişli
  • thumbnail Title: Unlimited [Poetry Book] ☆ Aynı Gökyüzünün Kıyameti - by Koray Yersüren Nilüfer Savaşer Nişli ✓
   Posted by:Koray Yersüren Nilüfer Savaşer Nişli
   Published :2019-04-17T12:47:45+00:00

  About "Koray Yersüren Nilüfer Savaşer Nişli"

  1. Koray Yersüren Nilüfer Savaşer Nişli

   Tekirda n ark y il esinde do an Koray Yers ren, lise y llar nda yazmaya ba lad lk hikayesi olan Hastal k 2014 y l nda yay nlam t r E itimini Akdeniz niversitesi nde s rd rmekte olan gen yazar, Kimli i Kirletilmi ler Mabedi ve di er hikayelerini Wattpad payla m sitesinde yay mlamaya devam etmektedir.

  700 thoughts on “Aynı Gökyüzünün Kıyameti”

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *