Išėjusiems negrįžti

I jusiems negr ti None

 • Title: Išėjusiems negrįžti
 • Author: Marius Katiliškis
 • ISBN: null
 • Page: 280
 • Format: None
 • None

  • [PDF] ↠ Unlimited ☆ Išėjusiems negrįžti : by Marius Katiliškis æ
   280 Marius Katiliškis
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Unlimited ☆ Išėjusiems negrįžti : by Marius Katiliškis æ
   Posted by:Marius Katiliškis
   Published :2019-08-04T06:36:57+00:00

  About "Marius Katiliškis"

  1. Marius Katiliškis

   Albinas Marius Vaitkus 1949 m pasivadin s Marium Katili kiu Lietuvos i eivijos ra ytojas.Mok si agar je, dirbo bibliotekoje ir vairius fizinius darbus Apsakymus prad jo spausdinti dar Lietuvoje, 1932 m urnaluose Karys , Trimitas , Naujoji Romuva Dirbo Pasvalio bibliotekininku, kur pla iau susipa ino su pasauline literat ra.1944 m M Katili kis pasitrauk Vokietij ia kur laik studijavo men Freiburge Tais pa iais metais buvo paruo s spaudai rinkin Seno kareivio sugr imas , ta iau karo s my yje is ma inra tis uvo 1948 m Vokietijoje i leido pirm j noveli rinkin Prasilenkimo valanda 1949m ra ytojas emigravo JAV ir sik r ikagoje, kur dirbo vairiuose fabrikuose ikagoje, V Civinsko vadovaujamoje Terros leidykloje i leistos visos M Katili kio knygos romanai U uov ja 1952 , Mi kais ateina ruduo 1957 , novel s I jusiems negr ti 1958 M Katili kis laim jo Lietuvi Enciklopedijos leidyklos, Lietuvi ra ytoj draugijos ir Santaros viesos k rybin premijas.Po ilg ir varginan i lig mir ikagoje 1980 m gruod io 17d.

  174 thoughts on “Išėjusiems negrįžti”

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *