بر سه شنبه برف می بارد

None

 • Title: بر سه شنبه برف می بارد
 • Author: نازنین نظام شهیدی
 • ISBN: null
 • Page: 459
 • Format: Paperback
 • None

  • Unlimited [Children's Book] æ بر سه شنبه برف می بارد - by نازنین نظام شهیدی Ê
   459 نازنین نظام شهیدی
  • thumbnail Title: Unlimited [Children's Book] æ بر سه شنبه برف می بارد - by نازنین نظام شهیدی Ê
   Posted by:نازنین نظام شهیدی
   Published :2019-05-11T18:03:26+00:00

  About "نازنین نظام شهیدی"

  1. نازنین نظام شهیدی

   .

  717 thoughts on “بر سه شنبه برف می بارد”

  1. هنوز فضای شعر نازنین نظام شهیدی را خوب نمی شناسم ولی تکه های صیقل یافته و مسیرهای شخصی یکتایی در شعرش وجود دارد که به نظر می رسد راه جدیدی را در شعر فارسی جسته و باز کرده است مانند:برف پاکن هادست تکان مي دهندبر سه شنبه برف مي بارددست تکان مي دهيم- " خداحافظ "برف پاکن هااز روي توبر [...]


  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *