بر سه شنبه برف می بارد

None

 • Title: بر سه شنبه برف می بارد
 • Author: نازنین نظام شهیدی
 • ISBN: null
 • Page: 202
 • Format: Paperback
 • None

  • Best Download [نازنین نظام شهیدی] ☆ بر سه شنبه برف می بارد || [Paranormal Book] PDF ↠
   202 نازنین نظام شهیدی
  • thumbnail Title: Best Download [نازنین نظام شهیدی] ☆ بر سه شنبه برف می بارد || [Paranormal Book] PDF ↠
   Posted by:نازنین نظام شهیدی
   Published :2019-08-15T02:32:25+00:00

  About "نازنین نظام شهیدی"

  1. نازنین نظام شهیدی

   .

  262 thoughts on “بر سه شنبه برف می بارد”

  1. هنوز فضای شعر نازنین نظام شهیدی را خوب نمی شناسم ولی تکه های صیقل یافته و مسیرهای شخصی یکتایی در شعرش وجود دارد که به نظر می رسد راه جدیدی را در شعر فارسی جسته و باز کرده است مانند:برف پاکن هادست تکان مي دهندبر سه شنبه برف مي بارددست تکان مي دهيم- " خداحافظ "برف پاکن هااز روي توبر [...]


  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *